Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

21 września 2017

NR 6 (Marzec 2015)

Wskazówki prowadzenia wywiadu i obserwacji w postępowaniu diagnostycznym dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy

279

W strukturze wywiadu powinny znaleźć się pytania umożliwiające zebranie następujących typów informacji:

 • dane szczegółowe o rozwoju dziecka z okresu prenatalnego (przebieg ciąży), perinatalnego (przebieg porodu i stan noworodka) i postnatalnego (dane na temat uwarunkowań genetycznych i środowiskowych),
 • informacje dotyczące dynamiki rozwoju mowy,
 • ocena charakteru objawów zaburzeń rozwoju mowy: specyficzne (językowe) i niespecyficzne – dotyczące rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Obserwacja dziecka i jego opiekunów ukierunkowana jest na rozpoznanie zachowań ważnych dla kształtowania się mowy i ustalenia programu terapii. Czynności poddane obserwacji to:

 • zachowanie się dziecka,
 • sprawność motoryczna,
 • funkcje recepcyjne i percepcyjne,
 • orientacja przestrzenna,
 • lateralizacja (dominacja stronna oka, ucha, ręki, nogi),
 • sposoby inicjowania kontaktu przez dziecko (czy występują i jakie),
 • metody komunikowania się dziecka z otoczeniem (w tym z osobą najbliższą – werbalne/niewerbalne),
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozwój emocjonalny (przejawy reakcji emocjonalnych),
 • komunikacja niewerbalna.

Ocena...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy