Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

5 marca 2018

NR 12 (Marzec 2016)

Wokalistyczna metoda terapii w dyzartrii

392

Konsekwencją uszkodzenia móżdżku jest zespół móżdżkowy, którego charakterystyczne objawy mają m.in. postać dyzartrii. Ten specyficzny rodzaj zaburzeń upośledza pracę narządów mowy i wymaga terapii logopedycznej.

 

Dyzartria jest definiowana jako zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, powstałych na skutek uszkodzenia ośrodków lub dróg unerwiających aparat mowy (wszystkie narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków mowy ludzkiej). Do najważniejszych narządów mowy zaliczamy: wargi, zęby, język, podniebienie miękkie i twarde, języczek, krtań i gardło.

Czynności móżdżku 

Do zadań móżdżku należą:

 • kontrola przebiegu funkcji ruchowych, 
 • integracja bodźców zmysłowych i czuciowych wyzwalających ruchy dowolne, regulująca napięcie mięśniowe,
 • optymalne i harmonijne współdziałanie poszczególnych grup mięśniowych. 

Móżdżek otrzymuje wstępny meldunek o każdym bodźcu ruchowym i konfrontuje na bieżąco z informacjami zwrotnymi o przebiegu ruchu.

Objawy zespołu móżdżkowego
Zespół móżdżkowy jest neurologicznym zespołem chorobowym, występującym przy uszkodzeniu móżdżku. Wykazuje charakterystyczne symptomy:

 • chwiejny chód, przewracanie się lub zataczanie, 
 • nieprawidłowe skoordynowanie ruchów,
 • drżenie zamiarowe, 
 • oczopląs, 
 • mowa skandowana. 

Podczas mówienia choremu brakuje płynności. Słowa są oddzielone sylabami z nieprawidłowo przyłożonym akcentem.

W dyzartrii móżdżkowej ataktycznej występują następujące objawy:

 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • mowa skandowana – na skutek zaburzeń w koordynacji ruchów artykulacyjnych,
 • nierówne tempo mowy (najczęściej zwolnione),
 • duże zaburzenia równowagi i trudności w wykonywaniu ruchów celowych,
 • niemożność zwolnienia przyspieszonych ruchów artykulacyjnych i niemożność szybkiej zmiany położenia języka.

Ataksja (łac. ataxia; synonimy: bezład ruchowy, niezborność ruchów) jest to zaburzenie zgodności ruchów różnych grup mięśniowych, objawiające się dyskoordynacją i wadliwą kolejnością ruchów, zaburzeniem mowy, brakiem płynności wymowy oraz mową skandowaną.

 

Historia choroby pacjenta 

Michał miał 12 lat. W lipcu 2003 r. stwierdzono patologiczny refluks dwunastniczo-żołądkowy. W listopadzie tego samego roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dzięcięcym w Białymstoku stwierdzono Tumor cerebri (guza mózgu) objawiającego się zaburzeniami równowagi i niepewnym chodem. Zdiagnozowano guza komory IV i robaka móżdżku o średnicy ok. 4 cm z wtórnym wodogłowiem trójkomorowym. W listopadzie na Oddziale Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono subtotalne usunięcie guza oraz wdrożono chemioterapię – cztery i trzy kuracje. Ósma kuracja odbyła się w marcu 2005 r. Następnie przeprowadzono radioterapię z napromieniowaniem na mózg i rdzeń kręgowy. W badaniach kontrolnych nie zaobserwowano cech wznowy. 
Choroba objawiała się wymiotami, bólami głowy, zaburzeniami równowagi i zmianami zachowania. Neurologicznie stwierdzon...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy