Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wieloaspektowość logopedii

Artykuły z czasopisma | 22 września 2017 | NR 7
282

Logopedia jest nauką z pogranicza wielu dziedzin, która obecnie korzysta z dorobku kilkunastu dyscyplin i coraz bardziej je wzbogaca. Rozmowa z dr. Krzysztofem Szamburskim.

Jest pan wielkim autorytetem w dziedzinie logopedii jako teoretyk, nauczyciel akademicki, a także praktyk. Logopedia jest obecnie postrzegana jako dziedzina interdyscyplinarna – wieloaspektowa. Na czym ta wieloaspektowość polega?
Logopedia jest nauką z pogranicza wielu dziedzin. Można wymienić kilkanaście dyscyplin, z których dorobku korzysta i coraz bardziej je wzbogaca. Dziedziny pokrewne to psychologia, medycyna, pedagogika i oczywiście lingwistyka. A przecież każda z tych nauk ma liczne specjalności. I tak logopedia skoligacona jest z psychologią rozwojową, kliniczną, neuropsychologią oraz psycholingwistyką.

Jąkanie, pierwotnie pomagające dziecku poradzić sobie z lękiem, który jest przejawem przeżywanego konfliktu, powoli staje się zaburzeniem negatywnie wpływającym na rozwój społeczny i emocjonalny podmiotu.

Wieloaspektowość logopedii przejawia się także w obszarach jej praktycznego działania. Logopedzi zajmują się zarówno prawidłowościami kształtowania się mowy, jak i zaburzeniami tych prawidłowości, pomagają dzieciom z zaburzeniami artykulacji oraz uczą od początku mowy dzieci niesłyszących. Zajmują się profilaktyką logopedyczną –
wspierają rozwój mowy dziecka od urodzenia, pomagają również osobom starszym, cierpiącym na choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego. Wspierają dzieci uczące się połykania i reedukują tę funkcję u dorosłych, którzy z różnych powodów utracili umiejętność samodzielnego połykania śliny, napojów czy pokarmów. Rozwijają kompetencję komunikacyjną dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, na przykład z autyzmem, a także przywracają tę kompetencję osobom cierpiącym np. z powodu afazji. Usprawniają funkcje oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, a także u osób dorosłych po uszkodzeniach struktur korowych i podkorowych w wyniku wylewów, zatorów, nowotworów czy wypadków uszkadzających mózg.

Jak przejawia się wieloaspektowość logopedii w pana pracy?
Jąkanie jest zaburzeniem bardzo skomplikowanym. Istnieje wiele koncepcji dotyczących przyczyn tego zaburzenia oraz jego patomechanizmu. Według mnie jąkanie jest wyuczone. Dziecko ma predyspozycje do tego zaburzenia i przeżywa konflikt emocjonalny. Zdarzają się sytuacje, że objawy jąkania pomagają podmiotowi w poradzeniu sobie ze swoim konfliktem....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy