Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

16 października 2017

NR 20 (Lipiec 2017)

Twoje usta wypowiedzą tylko to, co słyszy twoje ucho – Metoda Tomatisa® w praktyce klinicznej

254

Niezmiernie duże znaczenie w pracy diagnostycznej, klinicznej oraz terapeutycznej mają obserwacje i badania przeprowadzone blisko 70 lat temu przez francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa. Efektem jego pracy była próba kompleksowego wyjaśnienia funkcjonowania człowieka ze zwróceniem szczególnej uwagi na system słuchowy.

Założenia metody

Prace Tomatisa koncentrowały się na związkach między uchem, głosem i ruchem, a stworzona przez niego metoda opiera się na trzech głównych założeniach:

  • „Głos zawiera tylko to, co może usłyszeć ucho” – inaczej mówiąc, krtań wytwarza tylko takie dźwięki (harmoniczne), które ucho jest w stanie odebrać,
  • „Jeżeli umożliwi się ponowne prawidłowe słyszenie utraconych lub stłumionych częstotliwości, zostają one zrekonstruowane w emitowanym głosie”,
  • „Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania – w konsekwencji polepszenie odtwarzania dźwięków”.

Dobrze wiemy, że rozwój umiejętności swobodnej komunikacji wymaga posługiwania się uporządkowanymi zasobami językowymi, w tym prawidłowo funkcjonującym mechanizmem kontroli audio-wokalnej. Istnieje wiele sytuacji klinicznych, w których mimo właściwej budowy i prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu oraz mowy pacjent ma poważne problemy w swobodnej komunikacji. Zakłócenia mogą przyjmować szerokie spektrum: od problemów w rozumieniu mowy (np. w centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego), przez mylenie głosek dźwiękopodobnych (np. w zaburzeniach analizy słuchowej), po trudności w koncentracji uwagi (np. w nadwrażliwości słuchowej) i (lub) zaburzenia w uczeniu się (np. problemy z uwagą słuchową). Innym przykładem mogą być trudności w wydobywaniu głosu w sytuacjach społecznych, co obserwujemy u osób z mutyzmem wybiórczym.

Zaburzenia uwagi słuchowej

Dla zrozumienia problemów w słuchaniu i mowie u osób z prawidłowym słuchem fizjologicznym kluczowe znaczenie ma pojęcie uwagi słuchowej. Uwaga słuchowa to, według Tomatisa, proces aktywnego i świadomego odbierania bodźców dźwiękowych,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy