Dołącz do czytelników
Brak wyników

Terapia pacjenta z chorobą neuronu ruchowego

Artykuły z czasopisma | 5 marca 2018 | NR 12
232

Na bazie wiedzy pedagogicznej i medycznej opracowano pięciomiesięczny cykliczny program terapeutyczny dla pacjenta, u którego klinicznie rozpoznano chorobę neuronu ruchowego i dyzartrię mieszaną wiotko-spastyczną. Program obejmował 4 etapy (trzy sześciotygodniowe i jeden pięciotygodniowy), z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta.

 

Dwa pierwsze etapy terapii miały na celu zwiększenie możliwości fonacyjnych pacjenta, natomiast trzeci i czwarty obejmował, oprócz usprawniania funkcji oddychania i połykania, wspomaganie mowy alternatywnymi metodami komunikacji.

 

Rehabilitacja narządów mowy

Rehabilitację narządów mowy rozpoczęto zgodnie ze strategiami komunikacyjnymi zalecanymi przez badaczy zajmujących się tym problemem medycznym. Prowadzono:

  • ćwiczenia oddechowe z uwzględnieniem nauki oddychania torem przeponowym, 
  • ćwiczenia relaksacyjne na bazie treningu Jacobsona,
  • ćwiczenia artykulacji, fonacji i prozodii mowy,
  • ćwiczenia na tekstach wierszowanych z powtarzaniem     wg wzorca za badaczem,
  • naukę metod „zachowywania energii”, 
  • ustalanie słów kluczy,
  • wykorzystywanie do porozumiewania się z członkami rodziny strategii niewerbalnych poprzez kontakt wzrokowy, mimikę twarzy i gestykulację. 

 

Materiały do ćwiczeń

Materiał do ćwiczeń zgromadzono, korzystając z opracowań i wskazówek logopedów oraz zwracając uwagę na możliwości i upodobania pacjenta. Wszystkie ćwiczenia przed wykonaniem były objaśniane i demonstrowane przez badacza. Dużą uwagę w czasie spotkań terapeutycznych zwracano na męczliwość mięśni, pamiętając o tym, że terapia ma za zadanie wspomaganie pacjenta bez zbędnego forsowania. Spotkania rozpoczynano od ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych. Następnie prowadzono ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne. Prozodię mowy usprawniano na wybranych wierszach autorstwa Doroty Gellner, Juliana Tuwima i Małgorzaty Strzałkowskiej. 
W celu urozmaicenia spotkań liczba i kolejność ćwiczeń były zmienne i zależały od możliwości mownych pacjenta oraz jego aktywności. Niejednokrotnie korzystano także z powtarzania krótkich zbitek spółgłoskowych, które rozweselały pacjenta, np. „Czechów trzech”, „mistrz skrzypiec z Przasnysza”, „przeszkadza mi wietrzna pogoda”, „nie marszcz czoła” lub „zestrzelić cietrzewia”. Tę zabawę pacjent bardzo lubił i często sam przygotowywał „swoje” zbitki –  „szczaw wykrzywia twarz”, „dżdżysty dzień”, „trzepaczka trzcinowa” i inne. 

 

Ćwiczenia połykania i oddychania

Z powodu dysfagii szczególnie dużą wagę przykładano do ćwiczeń połykania nadgłośniowego. Wpojenie pacjentowi nowych nawyków połykania było o tyle ważne, że dzięki wczesnemu ich wprowadzeniu można było odroczyć w czasie żywienie dojelitowe (PEG). 
Na każdym spotkaniu oceniano czas trwania fazy wydychanego powietrza. Zwracano uwagę na pracę mięśni międzyżebrowych i mięśni brzusznych, które biorą udział w oddychaniu żebrowo-przeponowym i przeponowo-brzusznym. Było to ważne o tyle, że na pracę przepony (bardzo silnego mięśnia oddzielającego klatkę piersiową od brzucha) nie mamy bezpośredniego wpływu, natomiast dzięki wzmacnianiu mięśni wspierających oddech możemy wpływać na lepsze gospodarowanie zasobami powietrza. 

Do oceny możliwości oddechowych p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy