Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

6 października 2017

NR 16 (Listopad 2016)

Najczęściej występujące zaburzenia słuchu u dzieci

309

Coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem. Z badań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynika, że w Polsce ok. 900 dzieci rocznie rodzi się z wadą słuchu. Wśród tych urodzeń, tylko u 50% w wywiadzie stwierdzane są czynniki ryzyka dla niedosłuchu, takie jak: wady słuchu występujące w rodzinie, choroby wirusowe u matki w czasie ciąży (różyczka, opryszczka, toksoplazmoza, cytomegalia), leki ototoksyczne, obciążenia okołoporodowe (wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, wady rozwojowe głowy lub szyi, niedotlenienie). Drugie 50% to dzieci, u których nie wystąpiły czynniki ryzyka, a wada słuchu została stwierdzona

Wprowadzenie

Program przesiewowych badań słuchu, działający w Polsce od 2002 r., pozwolił na dokładną analizę wad słuchu stwierdzonych u noworodków. Wynika z niej, że u 13 181 dzieci stwierdzono niedosłuch, co stanowi 3% populacji noworodków w Polsce. Wśród tych dzieci obustronny głęboki niedosłuch czuciowo-nerwowy, większy niż 70dB, zanotowano u 1502 dzieci, co stanowi 0,3% populacji noworodków urodzonych w Polsce. Grupę tę stanowią dzieci z tzw. niedosłuchem wrodzonym, które zostają poddane procedurze dopasowania aparatów słuchowych czy też są kwalifikowane do wszczepu implantu ślimakowego. W naszej pracy uczulamy rodziców, aby w momencie przesiewowego badania słuchu nie usypiali czujności na ryzyko wystąpienia wady słuchu u dziecka. Na potwierdzenie tego przytoczę tu kolejne badania, tym razem Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, z których wynika, że aż 20% dzieci w wieku wczesnoszkolnym ma stwierdzone trwałe lub przejściowe dysfunkcje słuchu. Ten bardzo wysoki odsetek jest widoczny w naszej codziennej praktyce diagnostycznej. W większości przypadków niedosłuchy, które stwierdzamy w tej grupie pacjentów, to niedosłuchy przewodzeniowe lub odbiorcze stopnia lekkiego oraz umiarkowanego.

Czym jest niedosłuch przewodzeniowy?

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego dotyczy takiego zaburzenia w obrębie ucha zewnętrznego lub (i) środkowego, które utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe skierowanie dźwięku do ucha wewnętrznego. Najczęstszymi przyczynami tego rodzaju ubytku słuchu u dzieci są: woskowina lub ciało obce zalegające w przewodzie słuchowym zewnętrznym, infekcje błony bębenkowej, wysięk w uchu środkowym (bardzo częsta przyczyna u dzieci alergicznych lub z obniżonym układem immunologicznym), dysfunkcja trąbki słuchowej, przerost migdałka gardłowego, alergie, częste infekcje kataralne, ale też rzadko wspominane w literaturze zaburzenia jedzenia u dzieci, np. refluks, wymioty, obfite i częste ulewanie u małych dzieci, alergie pokarmowe.

Niedosłuchy typu przewodzeniowego mogą powodować obniżenie czułości słuchu nawet do 60dB, charakteryzując się przy tym rezerwą ślimakową, czyli komponentą przewodzeniową o wielorakim podłożu etiologicznym. Obniżenie czułości słuchu, czyli potocznie mówiąc: niedosłuch, występujący u dziecka w okresie rozwoju mowy, ma jednak wiele konsekwencji, np.: opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia słuchu fonematycznego, zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej, trudności w lokalizacji dźwięków czy nadwrażliwość słuchowa. Warto podkreślić, że wszystkie dzieci, u których przynajmniej raz w okresie krytycznego rozwoju mowy wystąpił niedosłuch przewodzeniowy, w tym głównie OMS, znajdują się w grupie ryzyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD.

Na czym polega niedosłuch odbiorczy?

Ubytek słuchu typu odbiorczego związany jest z zaburzeniem występującym w uchu wewnętrznym. Uszkodzeniu ulegają w tym przypadku komórki rzęsate narządu Cortiego, znajdującego się w ślimaku, powodując problemy z przekształceniem drgań na impulsy nerwowe. W efekcie dziecko słyszy dźwięk niepełny lub zniekształcony, może mieć kłopoty z różnicowaniem i identyfikacją dźwięków, słuchem fonematycznym czy rozumieniem mowy w hałasie. Najczęściej niedosłuchy typu odbiorczego są wrodzone, jednak w niektórych przypadkach przyjmują postać niedosłuchu nabytego, np. przy długo utrzymującym się wysięku w uchu środkowym. Diagnoza niedosłuchu odbiorczego nabytego odbywa się zwykle...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy