Dołącz do czytelników
Brak wyników

Krajowy Rejestr Logopedów

Artykuły z czasopisma | 12 października 2017 | NR 18
279

Krajowy Rejestr Logopedów (www.krajowyrejestrlogopedow.pl) został założony w marcu 2017 r. Jest prowadzony przez Polski Związek Logopedów. W intencji założycieli ma on służyć udostępnianiu rzetelnych i potwierdzonych informacji o logopedach posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Jednym z kierunków działań Polskiego Związku Logopedów jest dostosowanie standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej, propagowanie wiedzy logopedycznej i wiedzy o zawodzie logopedy. Dlatego też rejestr ma być źródłem rzetelnych, potwierdzonych informacji o zarejestrowanych w nim logopedach – o ich wykształceniu, specjalizacji zawodowej oraz zatrudnieniu. Odbiorcami serwisu będą przede wszystkim pacjenci i pracodawcy poszukujący właściwie przygotowanego terapeuty.

Od roku 1989 powstało wiele ośrodków kształcących logopedów na studiach różnego stopnia, zróżnicowanym czasie trwania studiów oraz o różnych programach, a kwalifikacje logopedy otrzymują osoby o różnych doświadczeniach edukacyjnych. Obserwujemy też zjawisko nieuczciwej konkurencji, na rynku pracy pojawiły się osoby stawiające znacznie niższe wymagania dotyczące płacy oraz warunków, w jakich praca logopedy powinna być wykonywana. Spowodowało to potrzebę uporządkowania i ujednolicenia kształcenia logopedów w Polsce, czego efektem była idea przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy osobom spełniającym kryteria opracowane przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów (obecnie Komisję PZL ds. Certyfikatów), dz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy