Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wywiad miesiąca

21 lutego 2018

NR 23 (Styczeń 2018)

Każde dziecko ma prawo do bycia w realnym świecie swojej rodziny

328

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską-Rożek o przyczynach, symptomach społecznych oraz terapeutycznych stereotypach zaburzeń autystycznych

Jest pani profesor psychologiem oraz logopedą, terapeutą z długoletnim stażem i ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi, m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ostatnie lata pokazują, że autyzm dotyka coraz większej liczby dzieci. Jak pani profesor sądzi – co może być tego przyczyną? 

Z naukowego punktu widzenia nie można na to ważne pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mimo wyników badań neuroobrazowania mózgu, pokazujących odmienności strukturalne i funkcjonalne w aktywności mózgu osób z zaburzeniami autystycznymi, nasza wiedza nie jest jeszcze pełna. Wynika to z faktu, że badania prowadzone są przede wszystkim z udziałem dzieci starszych i osób dorosłych, u których utrwalone schematy zachowań doprowadziły do trwałych zmian organicznych. Dane eksperymentalne potwierdziły odmienności w wielkości jądra migdałowatego, spoidła wielkiego (ciała modzelowatego), aktywności pól czołowych oraz pasm grzbietowego i brzusznego odchodzących od kory wzrokowej. Tak więc możemy powiedzieć, że odmiennie ukształtowane struktury generują zachowania nieneurotypowe. To jednak zbyt mało informacji, by odnaleźć pierwotne przyczyny odmienności rozwoju. Może być tak, że zachowania nienormatywne budują nieprawidłowe struktury.

Doświadczenia kliniczne przynoszą nam sporo informacji na temat ewentualnych przyczyn zakłóceń i zaburzeń rozwoju małych dzieci. Należy podkreślić, że poza czynnikami zewnętrznymi istnieją wewnętrzne – począwszy od genetycznych, poprzez metaboliczne, aż do tych uwarunkowanych niską wagą urodzeniową i przedłużającym się porodem. O tym wszystkim mówią nam obserwacje rozwoju bliźniąt, z których tylko jedno przejawia zachowania ze spektrum autyzmu.

Oczywiście, możemy także wskazać na czynniki zewnętrzne, które z dużym prawdopodobieństwem mają wpływ na rozwój niemowlęcia, szczególnie w sytuacjach zagrożeń rozwoju. Są to przede wszystkim niekorzystne warunki życia – stymulacje wysokimi technologiami, zbyt krótki czas relacji „twarzą w twarz” z rodzicami, nieprawidłowe wzorce karmienia i wychowania.

Jakie są wczesne symptomy zaburzeń autystycznych? Kiedy rodzice mogą czuć się zaniepokojeni i na co powinni zwrócić uwagę? 

Wyniki badań neurobiologicznych pozwalają bardzo wcześnie dostrzec nawet najmniejsze objawy odstępstw od rozwoju neurotypowego. „W ujęciu mikrogenetycznym objaw to fragment czegoś nieoczekiwanego (czyli odbiegającego od normy) w zachowaniu, które pod innymi względami przebiega normalnie”1. Pierwszym objawem zakłócenia rozwoju jest brak oczekiwanych reakcji, np. uśmiechu społecznego i naśladowania mimiki w 3. m.ż., gaworzenia – w 6. m.ż. czy brak pierwszych słów w 12. m.ż. Drugim objawem są reakcje wybiórcze na bodźce słuchowe i wzrokowe, np. brak stałości w reakcji na imię czy widok jednego z rodziców. Trzeci wyraźny objaw zaburzeń rozwoju to reakcje nietypowe, np. schematyzm w zabawie. 

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy