Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

2 października 2017

NR 14 (Lipiec 2016)

Dyslalia – wyzwanie czy codzienność w pracy logopedy?

317

Obecnie zaburzenia artykulacji są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem językowym. Bardzo często w gabinecie logopedy zjawia się mały pacjent, ponieważ mówi mało lub stosuje swój własny język, rozumiany tylko przez najbliższe otoczenie.

W wielu przypadkach dziecko, które trafiło do logopedy, mówi niewyraźnie, mowa jest zamazana, upraszczane są grupy spółgłoskowe, brak jest głosek dziąsłowych i (albo) głosek szeregu szumiącego oraz liczne są deformacje, problemy z dźwięcznością, brak stabilizacji wzorców słuchowych (niedokształcenie słuchu fonematycznego), a za tym idzie – brak prawidłowej kinestezji mowy.

Do logopedy przychodzą także osoby w wieku szkolnym z mową przyspieszoną (tachylalią) lub bełkotem, mową potoczną, niedbałą, z brakiem wyrazistości dźwięków, które mówią, prawie nie otwierając ust, wydobywają z siebie cichy i słaby głos, z brakiem prawidłowej melodii mowy, prozodii; osoby nieśmiałe, małomówne. Przychodzą też nieco starsi pacjenci, którzy uświadamiają sobie występujące zaburzenia artykulacji, np. paralalię – realizację głoski [r] w postaci [j] lub [l] (wada odbierana przez otoczenie drogą słuchową), międzyzębową realizację głosek, lateralność – najbardziej dostrzegalne wady na poziomie wizualnym.

Co jest najważniejsze w pracy logopedy?

Logopeda powinien mieć wiedzę na temat przyczyn powstawania zaburzeń artykulacji (będąc zaznajomionym z przyczynami, które najczęściej prowadzą do wystąpienia dyslalii, oraz tymi przyczynami, które wydają się mniej uświadomione) i umieć tę wiedzę zastosować w praktyce terapeutycznej, a także powinien umieć poinformować np. rodzica (opiekuna) dziecka o mechanizmie powstania konkretnej wady, odwołując się do nauki czy do np. ortodoncji czy rentgenogramów, labiogramów.

Podstawę w pracy logopedy stanowi fonetyka i do fonetyki się odwołujemy. Należy pamiętać, że to funkcje prelingwalne oraz stymulacja rozwoju mowy przez najbliższe otoczenie dziecka bądź jej brak wpływają na powstawanie zaburzeń artykulacji oraz okres rozwoju płodowego. Danuta Pluta-Wojciechowska wymienia biologiczne czynności związane z zespołem orofacjalnym, a dotyczące „(…) w szczególności oddychania i przy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy