Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ćwiczenia – wywołanie i utrwalanie głoski [p]

Artykuły z czasopisma | 2 października 2017 | NR 14
401

GŁOSKA [P] – RÓŻNICOWANIE słuchowe

Przy substytucji (myleniu) głosek: [p] i [t] – paczka: taczka.

WYWOŁANIE głoski

 • Ćwiczenia należy rozpocząć od zwyczajnego dmuchania na kulkę zrobioną z papieru lub waty, następnie przejść do dmuchania poprzedzonego zwarciem warg,
 • Postępowanie wg schematu:
 1. Wargi zbliżają się do siebie.
 2. Wargi zwierają się.
 3. Zwarcie warg gwałtownie rozerwane strumieniem powietrza wydechowego – słychać wtedy szmer lekkiego wybuchu.
 • Wrażenia czuciowe: na dłoni ustawionej przed wargami logopedy, następnie przed wargami osoby ćwiczącej – wyczuwa się siłę wydychanego powietrza,
 • Wrażenia słuchowe: dmuchanie na dłoń, potem na watkę i zwarcie warg, przy dmuchaniu – mocny, zimny strumień powietrza i dopiero wymowa [p],
 • Wrażenia wzrokowe: układ warg logopedy,
 • Zaciśnięcie warg i gwałtowne wypchnięcie powietrza z ust.

Osoba ćwicząca wypełnia powietrzem policzki, następnie naciska na nie palcami:

 • [u] cicho – [p]. Wymowa [u] cicho i naprzemienne zwieranie i rozwieranie warg,
 • [u] cicho przedłużone lub [u̯] – [p]. Wymowa cicho przedłużonego [u] lub [u̯] i kciukiem oraz palcem wskazującym energicznie ścisnąć na moment wargi,
 • [b] szeptem – [p]. Wymowa szeptem [b].

KOREKCJA ZABURZEŃ ARTYKULACJI GŁOSKI [P]

 • Wskazane jest, aby w początkowej fazie ćwiczeń były uwzględnione połączenia najłatwiejsze, tzn. spółgłoska war...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy